Απαράδεκτη η Ετήσια Έκθεση Προόδου για το 2008 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ

Αριθμός πρωτ: 1155
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη η Ετήσια Έκθεση Προόδου για το 2008 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Σε επιστολή της προς το Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΠΑΣΕΓΕΣ απορρίπτει ως απαράδεκτη την Ετήσια Έκθεση Προόδου για το 2008 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007–2013.
Οι λόγοι που οδήγησαν την ΠΑΣΕΓΕΣ στην απόρριψη της Έκθεσης, συνοψίζονται στην καθυστέρηση ενεργοποίησης πολλών από τα μέτρα του Προγράμματος, ενώ έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξή του, αλλά και στην αβεβαιότητα και τις σημαντικές ελλείψεις που το χαρακτηρίζουν.
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, στην Ετήσια Έκθεση δεν προσδιορίζεται ούτε η πραγματική συνολική Δημόσια Δαπάνη που αφορά στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (τα γνωστά Σχέδια Βελτίωσης) που προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το αντίστοιχο μέτρο (121).
Επειδή η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η πραγματική Δημόσια Δαπάνη που αφορά στο μέτρο αυτό δεν αναμένεται να υπερβεί το ύψος των 200 εκατ. € σε όλη την περίοδο, αφού και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της προηγούμενης περιόδου θα καλύψουν το 50% περίπου της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης (430 εκατ. €).
Επειδή από την Έκθεση απουσιάζουν οι δυσμενείς εξελίξεις τόσο στον αγροτικό τομέα κατά το έτος 2008 σε σχέση κυρίως με την κατάρρευση των τιμών των παραγωγών σε σημαντικά αγροτικά προϊόντα (σιτηρά, καλαμπόκι, ελαιόλαδο, φρούτα, βαμβάκι), όσο και στα δεδομένα που δημιούργησε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία οδήγησε σε αδιέξοδο, μεταξύ άλλων, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις γεωργικών εφοδίων, όπως έχω επισημάνει και με την 17481/8-4-09 Ερώτησή μου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί για την ανασύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης προόδου για το 2008 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, με δεδομένη την απόρριψή της από την ΠΑΣΕΓΕΣ για τους σοβαρούς λόγους που προαναφέρθηκαν, αλλά και πώς θα διασφαλιστεί η εφαρμογή του Προγράμματος προς όφελος του αγροτικού τομέα καθώς μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα είναι στην πράξη απογοητευτικά.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ