Απαράδεκτη και προκλητική η αδιαφορία του Υπουργείου για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 10356
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη και προκλητική η αδιαφορία του Υπουργείου για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

Με τις 5586/4-2-08, 7650/29-2-08 Ερωτήσεις μου είχα θέσει το ζήτημα των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η αποκάλυψη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, πως τα χρήματα της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχουν εξασφαλιστεί, αφού η σχετική δαπάνη δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο Δ΄ ΚΠΣ.
Το Υπουργείο Πολιτισμού στις απαντήσεις του επιβεβαίωσε τους φόβους όλων, αφού, όπως επισημαίνεται, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών (μουσειογραφικής, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου κτλ.) έως τα τέλη του 2008-αρχές του 2009, και βάσει του προϋπολογισμού που θα προκύψει από τις μελέτες, το έργο θα ενταχθεί για υλοποίηση στο υπό διαμόρφωση Δ΄ Κοινοτικό Πρόγραμμα Έργων του ΥΠΠΟ.
Το δε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Μουσείου είναι 2 χρόνια μετά την έναρξη της χρηματοδότησης, και καθώς τα κονδύλια επιβεβαιώνεται πως δεν έχουν διασφαλιστεί, καθίσταται άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο της χώρας.
Επειδή υπογραμμίζεται από τους ιθύνοντες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού, οργάνωσης και προσοχής του Υπουργείου Πολιτισμού από την έναρξη των εργασιών αποπεράτωσης μέχρι σήμερα, γεγονός που καταδεικνύει την αδιαφορία της Κυβέρνησης για την υλοποίηση αυτού του μείζονος σημασίας έργου.
Επειδή μέχρι την εξεύρεση της χρηματοδότησης, θα λειτουργεί μόνο η μικρή έκθεση του Μουσείου, με 370 από τα χιλιάδες εκθέματα, σε μία αίθουσα περιορισμένων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του κοινού.
Επειδή οι αντιδράσεις, τόσο των τουριστικών και εμπορικών φορέων, όσο και του συνόλου των τοπικών παραγόντων είναι έντονες, καθώς ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, όπως του Ηρακλείου, θα παραμείνει κλειστό, άγνωστο μέχρι πότε,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί και να καταβληθεί άμεσα το σύνολο των απαιτούμενων κονδυλίων για την όσο το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, ενός από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου και του δεύτερου σε επισκεψιμότητα μουσείου της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης