Απαράδεκτη κατάσταση με τις αποκλειστικές νοσοκόμες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6508
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη κατάσταση με τις αποκλειστικές νοσοκόμες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Με την 3542/19-12-07 Ερώτησή μου, στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, είχα επισημάνει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, αλλά και όλης της χώρας, με τις παράνομες και υγειονομικά ανεξέλεγκτες αποκλειστικές, κυρίως αλλοδαπές, νοσοκόμες.
Εκμεταλλευόμενες την ανάγκη των ασθενούντων και των οικογενειών τους, την ανεπάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες, αλλά και την ανοχή των Διοικήσεων, αναλαμβάνουν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμας, ζητώντας απαράδεκτα υψηλές αμοιβές, αφενός δίχως να διαθέτουν σχετική άδεια και αφετέρου δίχως να κόβουν νόμιμες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Επειδή σύμφωνα με το Συνδικάτο των Αποκλειστικών Νοσοκόμων Ελλάδος έχουν γίνει άπειρα διαβήματα στα αρμόδια Υπουργεία, ωστόσο, αν και έχουν εκδοθεί κάποιες εγκύκλιοι , τίποτα δεν έχει γίνει στην πράξη.
Επειδή κανείς δεν ελέγχει αν πληρούν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν παράνομα, στη σκιά του νόμιμου σωματείου αποκλειστικών νοσοκόμων, εντός κρατικών Ιδρυμάτων.
Επειδή η ανάγκη όσων ασθενούν και των οικογενειών τους δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από πάσης φύσεως επιτηδείους ή μη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να δώσει εντολές για έλεγχο όλων όσων αναλαμβάνουν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμας εντός των δημόσιων Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων του Νομού Ηρακλείου, οι οποίες δεν ανήκουν στα νόμιμα σωματεία που υπάρχουν, ζητώντας πολύ υψηλές αμοιβές, δίχως να πληρούν τις προϋποθέσεις και δίχως να κόβουν νόμιμες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΑΠΑΝΤΗΣΗ