Αποζημίωση απαλλοτριωθέντων εκτάσεων του Δρόμου Καπαριανά – Ζαρός

Αριθμός πρωτ: 5287
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση απαλλοτριωθέντων εκτάσεων του Δρόμου Καπαριανά – Ζαρός.

Έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια που έχει ολοκληρωθεί ο δρόμος Καπαριανά – Ζαρός χωρίς ωστόσο να έχουν αποζημιωθεί οι ιδιοκτήτες, τα κτήματα των οποίων απαλλοτριώθηκαν για τη διέλευση του δρόμου, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν.
Οι κάτοικοι των ενδιάμεσων χωριών, ιδιοκτήτες των ακινήτων, παραπονούνται δικαιολογημένα γιατί αγνοούν την τύχη των δικαιωμένων αποζημιώσεων αν και έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια και υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις προσδιορισμού της τιμής μονάδος κατά περίπτωση.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να δώσουν εντολή για την άμεση διερεύνηση του όλου θέματος και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να αποδοθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους, οι οποίοι αγανακτούν από τη μεγάλη κωλυσιεργία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ