Αποζημίωση παραγωγών ντομάτας για την προσβολή από τον ιό της τομάτας (TYLCV)

Αριθμός πρωτ: 4441
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση παραγωγών ντομάτας για την προσβολή από τον ιό της τομάτας (TYLCV).

Σε ποσοστά που φθάνουν το 90% των φυτευθέντων φυτών, ανέρχονται οι προσβολές από τον ιό του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της υπαίθριας τομάτας (TYLCV-Tomato Yellow Leaf Curl Virus), στην Άρβη, την Ψαρή Φοράδα και τα Τέρτσα του Δήμου Βιάννου του νομού Ηρακλείου.
Οι παραγωγοί είναι αναγκασμένοι να εκριζώνουν τα προσβεβλημένα φυτά και να επαναφυτεύουν ανθεκτικότερες ποικιλίες ντομάτας, με αποτέλεσμα το κόστος φύτευσης να αυξάνεται αλλά και η συγκομιδή να παρατείνεται.
Επειδή η καλλιέργεια συγκεκριμένης ποικιλίας ντομάτας που παρουσιάζει αποδεδειγμένη ευπάθεια στον εν λόγω ιό αλλά και η χρήση της, επιβάλλεται στους καλλιεργητές της περιοχής από εμπορικούς κύκλους αφού έχει υψηλό δείκτη προτίμησης στην αγορά.
Επειδή αυτό έχει ως άμεση συνέπεια την απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς υπάιθριας ντομάτας του Δήμου Βιάννου, την ώρα που το εισόδημά τους ήδη έχει συρρικνωθεί.
Επειδή οι παραγωγοί είναι ανάστατοι αφού μετά από απαντητική επιστολή του ΕΛΓΑ ύστερα από αιτήματά τους για αποζημίωση, τους γνωστοποιήθηκε οτι τα αιτήματά τους κρίθηκαν μη επιλέξιμα ενίσχυσης και δηλώνουν οτι θα διαγραφούν μαζικά από τον ΕΛΓΑ.
Επειδή στο πρόσφατο παρελθόν η προσβολή από τον ίδιο ιό έχει αποζημιωθεί για καλλιέργειες καπνού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να δώσει εντολή στον ΕΛΓΑ, για έκδοση κατ’εξαίρεση απόφασης, προκειμένου να αποζημιωθούν οι παραγωγοί πρώιμων κηπευτικών της Άρβης, της Ψαρής Φοράδας και των Τέρτσων του Δήμου Βιάννου για τις οικονομικές ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας του ιού του καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας
2) Εαν προτίθεται, σε διαφορετική περίπτωση, να προβεί στην αποζημίωσή τους μέσω άλλων προγραμμάτων (πχ. ΠΣΕΑ).

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης