Αποκατάσταση συμβασιούχων ΕΛΤΑ

Αριθμός πρωτ: 3492
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση συμβασιούχων ΕΛΤΑ.

Στα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές ανωμαλίες στη διανομή της αλληλογραφίας που πολλές φορές φθάνει μετά από μήνες ή δεν φθάνει καθόλου.
Η κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών γίνεται από συμβασιούχους που προσλαμβάνονται κυρίως με 8μηνες συμβάσεις οι οποίες όμως δε λύνουν το πρόβλημα αφού όταν οι συμβασιούχοι κλείσουν τους 24 μήνες προϋπηρεσίας αντικαθίστανται , σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ 142, και το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό δε διαθέτει επαρκή εμπειρία με αποτέλεσμα το πρόβλημα να μεγαλώνει.
Επειδή, ήδη έχει δημιουργηθεί στρατιά ανέργων από τους πρώτους συμβασιούχους που φθάνουν τα 4000 άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 24μηνο και εξ’ αυτού του λόγου δεν δικαιούνται επαναπρόσληψη.
Επειδή στις μεγάλες πόλεις όπως και το Ηράκλειο υπάρχουν ολόκληροι ταχυδρομικοί τομείς που δεν καλύπτονται από ταχυδρομικούς διανομείς με αποτέλεσμα τεράστια προβλήματα που ακυρώνουν τις μέχρι σήμερα προσπάθειες για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΕΛΤΑ
Επειδή ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων είναι πάρα πολύ μεγάλος που προσεγγίζει τον αριθμό των συμβασιούχων.
Επειδή ικανός αριθμός των συμβασιούχων έχει υπερβεί το 24μηνο με διαδοχικές συμβάσεις, περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει νομικό κενό στο ελληνικό δικαιακό σύστημα.
Επειδή, σύμφωνα με νομολογία της ΕΕ οι συμβασιούχοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δικαιούνται να προσληφθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται με νομοθετική ρύθμιση να μετατρέψουν τις συμβάσεις των εποχιακά απασχολούμενων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ή έστω να προκηρύξουν διαγωνισμό στον οποίο, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, η προϋπηρεσία στα ΕΛΤΑ να έχει σημαντική συμβολή.
2) Εάν προτίθενται να δικαιώσουν αυτούς που έχουν υπερβεί τους 24 μήνες με εποχιακές συμβάσεις και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και
3) Εάν προτίθενται να καταργήσουν το 24μηνο που δημιουργεί στρατιές έμπειρων ανέργων και τεράστια προβλήματα στους ίδιους, τις οικογένειές τους και τους φορείς στους οποίους εργάζονται.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης