Αποκατάσταση των κτηνοτρόφων στη διαδοχή επί των διαθέσιμων κτηνοτροφικών κλήρων

Αριθμός πρωτ: 3047
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση των κτηνοτρόφων στη διαδοχή επί των διαθέσιμων κτηνοτροφικών κλήρων.

Με το 6796/22-12-05 έγγραφό σας αναστείλατε την εκδίκαση αιτήσεων των κτηνοτρόφων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3147/2003 με το αιτιολογικό ότι θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση.
Έκτοτε έχουν παρέλθει δύο χρόνια και καμία ενέργεια δεν έχει γίνει.
Επειδή η κτηνοτροφία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και οι κτηνοτρόφοι που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις αγανακτούν για αυτή την απαράδεκτη κωλυσιεργία της πολιτείας.
Επειδή είναι ανάγκη η πολιτεία να έχει συνέπεια και συνέχεια και να μην τίθενται τα προβλήματα στις καλένδες με το σκεπτικό της ευνοϊκότερης ρύθμισης όταν μάλιστα οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες.
Επειδή με κάθε τρόπο το συντομότερο δυνατό πρέπει να στηριχτούν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για να γίνουν βιώσιμες, με δεδομένο ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά αυξάνουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία για τη νόμιμη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων αφού δεν αναλαμβάνει εδώ και δύο χρόνια καμία νομοθετική πρωτοβουλία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ