Αποκλεισμός πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Χορού από τα Ολοήμερα και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Αριθμός πρωτ: 18218
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Χορού από τα Ολοήμερα και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Δίκαια διαμαρτύρονται οι πτυχιούχοι των Ανώτερων Επαγγελματικών Ιδιωτικών Σχολών Χορού, καθώς είναι καθ’ολα αποκλεισμένοι από τη διαδικασία πρόσληψης ως καθηγητές χορού στα Ολοήμερα και Καλλιτεχνικά Σχολεία.
Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους απόφοιτους των προαναφερόμενων σχολών, οι αρμόδιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης δεν δέχονται αιτήσεις με την αιτιολογία ότι δεν έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού.
Επειδή, οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Χορού, και μάλιστα αναγνωρισμένων από το Υπ.Πολιτισμού, είναι άριστα καταρτισμένοι για τη διδασκαλία χορού και είναι κατάλληλοι για τη στελέχωση των Ολοήμερων αλλά και των Καλλιτεχνικών Σχολείων της χώρας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποκτήσουν οι απόφοιτοι Ανωτέρων Επαγγελματικών Ιδιωτικών Σχολών Χορού δικαίωμα πρόσληψης σε Ολοήμερα και Καλλιτεχνικά Σχολεία, ως καθηγητές χορού.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης