Απομάκρυνση κεραιών από τη Ροδιά Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1495
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση κεραιών από τη Ροδιά Ηρακλείου.

Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ροδιάς από την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση πλήθους κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, όπως απέδειξαν και μετρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην περιοχή.
Η ΕΕΤΤ είχε αποστείλει σχετική επιστολή και τεχνική έκθεση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τέλος του 2004, στην οποία γινόταν λόγος, κατόπιν μετρήσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, για υπερβάσεις των τιμών των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε υψώματα που χρησιμοποιούνται ως «κέντρα εκπομπής» ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, μεταξύ των οποίων και η Ροδιά.
Επειδή οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να προβούν σε κινητοποιήσεις αν δεν απομακρυνθούν οι αυθαίρετες, όπως επισημαίνουν, κεραίες από τη Ροδιά.
Επειδή, όπως προτείνεται, οι κεραίες θα έπρεπε να μεταφερθούν σε πάρκο, σε περιοχή όπου οι μετρήσεις θα υποδείξουν ως κατάλληλη, όπως έγινε στον Χορτιάτη και στον Υμηττό,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν θα μπει φρένο στην ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη τοποθέτηση κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στη Ροδιά και σε άλλα υψώματα του Νομού Ηρακλείου που χρησιμοποιούνται ως «κέντρα εκπομπών».
2) Αν πραγματοποιούνται διαρκείς και επισταμένοι έλεγχοι ούτως ώστε να τηρούνται, αφενός οι θεσμοθετημένες προδιαγραφές και να εξασφαλίζεται η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, και αφετέρου να ελέγχεται το πλήθος και η νομιμότητα των εγκατεστημένων κεραιών στο Νομό Ηρακλείου.
3) Αν προτίθενται να προβούν στη δημιουργία πάρκου σε περιοχή όπου οι μετρήσεις θα υποδείξουν ως κατάλληλη, προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί το σύνολο των κεραιών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ