Αποτρεπτικές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον τουρισμό

Αριθμός πρωτ: 8338
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποτρεπτικές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον τουρισμό .

Αποτρεπτικές αποδεικνύονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της χώρας μας για τον τουρισμό, και ειδικότερα για τους τουρίστες που προέρχονται από την Ουκρανία, αφού χρειάζονται δεκαέξι έγγραφα στα αγγλικά και τα ουκρανικά και δύο εβδομάδες αναμονή, προκειμένου να προμηθευτεί ένας Ουκρανός βίζα και να μπορέσει να επισκεφθεί την Ελλάδα.
Το ποσοστό των Ουκρανών τουριστών προς την Ελλάδα, εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης βίζας έχει μειωθεί κατά 10%, σε αντίθεση με τις αυξητικές τάσεις που παρουσιάζει προς άλλους προορισμούς, όπου εφαρμόζονται απλούστερες διαδικασίες, υποστηρίζει ο Ουκρανός πρέσβης στην Ελλάδα.
Επειδή, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρέσβη, η γενική πολιτική της Ελλάδας ως προς την Ουκρανία δεν είναι επαρκής συγκριτικά με άλλες χώρες, όπου οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έχουν απλουστευθεί και ο χρόνος αναμονής έχει μειωθεί αισθητά.
Επειδή, όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία, τα τελευταία δύο χρόνια ο αριθμός των τουριστών από την Ουκρανία στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά λόγω της βίζας.
Επειδή από αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία πλήττεται και ο τουρισμός της Κρήτης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να απλουστεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης βίζας στους τουρίστες από την Ουκρανία, προκειμένου η διαδικασία αυτή να μην αποτελεί τροχοπέδη στην τουριστική κίνηση εν γένει, αλλά και αποτρεπτικό παράγοντα για όσους Ουκρανούς θελήσουν να επισκεφθούν τη χώρα μας στο μέλλον.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης