Απουσία προόδου στην πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αριθμός πρωτ: 3089
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απουσία προόδου στην πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Όπως τονίστηκε από την ΠΑΣΕΓΕΣ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος σημειώνει σημαντική υστέρηση, γεγονός που θέτει την Κυβέρνηση προ των ευθυνών της για την απώλεια σημαντικών πόρων που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
Σύμφωνα και με τις επισημάνσεις της συνεταιριστικής οργάνωσης, η απορρόφηση της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται μέχρι στιγμής σε ποσοστό μόλις 71%. Αυτή η δυσμενής εξέλιξη, λόγω των διαχειριστικών αστοχιών, μεταθέτει προς πληρωμή ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό μέχρι το τέλος του 2008, ύψους 571 εκατ. Ευρώ. Μόνη ελπίδα παραμένει η παράταση των πληρωμών μέχρι το τέλος του 2009, κανείς όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα εγκριθεί το αίτημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μεταξύ των προβληματικών σημείων της πορείας του ΕΠΑΑ επισημαίνονται με έμφαση:
– Οι ρυθμοί πληρωμών στα Σχέδια Βελτίωσης που έχουν μείνει στάσιμοι, με ιδιαίτερα χαμηλή την απορροφητικότητα στα Σχέδια Βελτίωσης ζωικής παραγωγής.
– Η αρνητική πορεία του μέτρου της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τη στιγμή που το Δ’ ΚΠΣ προβλέπει μείωση των σχετικών επενδύσεων.
– Η ελάχιστη πρόοδος που σημειώθηκε στα ποιοτικά μέτρα του Άξονα 4, όπως μεταξύ άλλων στο έργο της παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Μέτρο 4.7), την προβληματική οργάνωση του οποίου τόνιζα και με την 7919/11-5-07 Ερώτησή μου.
– Η εξαιρετικά μειωμένη βαρύτητα στις δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού (Μέτρο 1.1.1.), στις δράσεις για την τήρηση προτύπων και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (Μέτρα 1.3.1. και 1.3.2.), καθώς και στο Μέτρο 1.3.3. για την ενημέρωση των καταναλωτών και την προώθηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Επειδή οι παραπάνω επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ αποδεικνύουν περίτρανα την έλλειψη αποτελεσματικής πολιτικής της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, μέσα από την ορθή διαχείριση του ΕΠΑΑ, γεγονός που οδηγεί στην υποβάθμιση της υπαίθρου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν υπόψη τις επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ σχετικά με την ιδιαίτερα χαμηλή απορροφητικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, μόλις ένα χρόνο πριν τη λήξη του, και να προβούν σε συντονισμένες ενέργειες για την προώθηση έργων με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου και την πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ