Απόρριψη των κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου από το ποιοτικό παρακράτημα του αιγοπρόβειου γάλακτος

Αριθμός πρωτ: 9467
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόρριψη των κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου από το ποιοτικό παρακράτημα του αιγοπρόβειου γάλακτος.

Με την 8876/5-6-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την ανησυχία των κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου σχετικά με το ποιοτικό παρακράτημα του αιγοπρόβειου γάλακτος και τον καθορισμό της οριακής μικροβιακής χλωρίδας στο αιγοπρόβειο γάλα στα 900 χιλιάδες μικρόβια ανά γραμμάριο, γεγονός που θα σήμαινε την απόρριψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κτηνοτρόφων της Κρήτης.
Οι ανησυχίες των κτηνοτρόφων επιβεβαιώθηκαν καθώς από τους 1200 γαλακτοπαραγωγούς του Νομού οι 1000 απορρίφθηκαν από το ποιοτικό παρακράτημα, εξαιτίας του αρμέγματος με τα χέρια, το οποίο επιβαρύνει το γάλα με μικρόβια που συχνά υπερβαίνουν το όριο των 900 χιλιάδων.
Επειδή ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου κάνει λόγο για αδικία και για δικαίωση του πρόσφατου αιτήματός τους όσον αφορά στην αύξηση του επιτρεπόμενου μικροβιακού φορτίου σε 1,5 εκατ. μικρόβια ανά γραμμάριο, για μια μεταβατική περίοδο τριών ετών και στη συνέχεια σταδιακή μείωση, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής και εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών μονάδων, με πρώτη αναγκαία προϋπόθεση τον εξηλεκτρισμό όλων των νομιμοποιημένων ποιμνιοστασίων.
Επειδή, σύμφωνα και με τους κτηνιάτρους, το όριο των 900 χιλιάδων μικροβίων πρέπει να αυξηθεί και όχι να μειωθεί, καθώς τα μικρόβια αποτελούν τους ωφέλιμους οργανισμούς που βοηθούν στην πέψη των ζώων και στη ζύμωση του γάλακτος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Εάν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου και να προβεί στην αύξηση του επιτρεπόμενου μικροβιακού ορίου σε 1,5 εκατ. μικρόβια ανά γραμμάριο, απόφαση άλλωστε και της Ε.Ε., προκειμένου να μην απορρίπτεται το σύνολο της εκτατικής κτηνοτροφίας της Ελλάδας, που όμως παράγει τα ποιοτικότερα γαλακτοκομικά προϊόντα, από την επιστροφή του ποιοτικού παρακρατήματος του αιγοπρόβειου γάλακτος.
2) Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να γίνει η παροχή ρεύματος, με χαμηλό κόστος στα ποιμνιοστάσια και των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών του Νομού Ηρακλείου, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης αρμεκτικής μηχανής αλλά και όλου του κατάλληλου εξοπλισμού ώστε να μην υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση με μικροβιακό φορτίο στο αιγοπρόβειο γάλα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης