Απόσυρση διάταξης του Υπουργείου που πλήττει το εισόδημα των αγροτών

Αριθμός πρωτ: 1195
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόσυρση διάταξης του Υπουργείου που πλήττει το εισόδημα των αγροτών.

Την έντονη αντίδραση του αγροτικού πληθυσμού προκάλεσε η διάταξη που περιέχεται σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου, η οποία αίρει την απαλλαγή από εισφορά υπέρ ΙΚΑ των εποχιακών απασχολούμενων αγροτών για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα, που έχουν κύρια ασφάλιση στον ΟΓΑ.
Με επιστολή του ο προέδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ προς το Υπουργείο, ζητάει την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης και καθιστά σαφές ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής παράλληλης ασφάλισης ενισχύει την απασχόληση και την παραμονή των νέων αγροτών στην ύπαιθρο, αφού με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα.
Επειδή με τις αποφάσεις αυτές της Κυβέρνησης, ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας δέχεται ένα ακόμα καίριο πλήγμα αφού πέρα από την έλλειψη δυνατότητας απόκτησης συμπληρωματικού εισοδήματος, τόσο αναγκαίου με τα σημερινά δεδομένα, συμβάλλουν και στην περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων δημιουργώντας προβλήματα στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα της ΠΑΣΕΓΕΣ για απόσυρση της διάταξης βάση της οποίας αίρεται η απαλλαγή εισφοράς υπέρ ΙΚΑ των εποχιακά απασχολούμενων αγροτών σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ