Απόσυρση του σχολικού βιβλίου των Γερμανικών από τα Γυμνάσια

Αριθμός πρωτ: 8230
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Απόσυρση του σχολικού βιβλίου των Γερμανικών από τα Γυμνάσια.

Με πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι καθηγητές Γερμανικής Φιλολογίας που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ζητούν την απόσυρση του σχολικού εγχειριδίου που διδάσκεται στα Γυμνάσια της χώρας, καθώς όπως τονίζουν δυσχεραίνει την επικοινωνία τους με τους μαθητές και περιορίζει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, πρόκειται για ένα ακατάλληλο εγχειρίδιο για το δημόσιο σχολείο καθώς η συγγραφή του πρώτου τόμου με την απουσία ηχητικού υλικού ακυρώνει στην ουσία την εξάσκηση κατανόησης του προφορικού λόγου.
Επιπλέον υπάρχει έλλειψη δεύτερου τόμου και υπάρχει ανακόλουθη και εσφαλμένη παρουσίαση της διδακτέας ύλης, ενώ το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η γερμανική γλώσσα διδάσκεται στις δυο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
Επειδή ήδη 1.174 μόνιμοι καθηγητές Γερμανικής Φιλολογίας, από τους 1.691 που διδάσκουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ζητούν την απόσυρση του βιβλίου, αφού όπως επισημαίνουν δεν τους ζητήθηκε η γνώμη αλλά ούτε έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση της διδακτικής πράξης πριν την καθολική εφαρμογή του.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί στο Νομό Ηρακλείου επισημαίνουν την προχειρότητα, για άλλη μια φορά, από την πλευρά του Υπουργείου να χειριστεί ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που επισημαίνουν οι καθηγητές Γερμανικής Φιλολογίας και σχετίζονται με το σχολικό εγχειρίδιο της γερμανικής γλώσσας που διδάσκεται στα Γυμνάσια της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης