Αρνητική η αξιολόγηση της Ελλάδας όσον αφορά τα μέτρα καταπολέμησης του εντόμου Κόκκινου Ρυγχωτού Κάνθαρου των φοινίκων

Αριθμός πρωτ: 3268
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αρνητική η αξιολόγηση της Ελλάδας όσον αφορά τα μέτρα καταπολέμησης του εντόμου Κόκκινου Ρυγχωτού Κάνθαρου των φοινίκων.

Στην Ερώτησή μου 2212/15-7-2009, στην οποία δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση, είχα επισημάνει την αδράνεια της πολιτείας για την αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού στα φοινικοειδή, με αποτέλεσμα να έχουν μολυνθεί εκατοντάδες φοίνικες σε όλη χώρα, σε περιοχές όπως η Ηλεία και το Ηράκλειο, αλλά και την πιθανή παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της μη εφαρμογής της σχετικής Απόφασης 2007/365/ΕΚ, με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη έκθεση της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης για την Υγεία και τον Καταναλωτή, εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες της για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης σχετικά με τα έκτακτα μέτρα πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Rhynchophorus ferrugineus.
Μάλιστα, τα αποτελέσματα της πρόσφατης αποστολής του Γραφείου Κτηνιατρικής και Τροφίμων (FVO) στην Ελλάδα (14 – 17/7/09) επιβεβαιώνουν τις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά τον Γενικό Έλεγχο (26/1/09 – 6/2/09), καθώς και εκείνες που παρατηρήθηκαν στην καταγγελία σχετικά με την αδυναμία της τρέχουσας εφαρμογής των μέτρων της Απόφασης 2007/365/ΕΚ.
Επειδή, το FVO κάνει λόγο για ανεπαρκείς ετήσιες επισκοπήσεις του φαινομένου, αλλά και για αδυναμία κατάλληλης παρακολούθησης της εξέλιξης της κατάστασης, καθώς τα προσβεβλημένα φοινικόδεντρα βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο προσβολής.
Επειδή, σύμφωνα με την έκθεση, η κατάσταση όσον αφορά την πραγματική διάδοση των επιβλαβών οργανισμών παραμένει αβέβαιη καθώς οι απαιτούμενοι έλεγχοι δεν διεξάγονται με συντονισμένο και δυναμικό τρόπο.
Επειδή, τα ευρύματα του FVO κατά τον επιτόπιο έλεγχο, υποδεικνύουν ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απέτυχε να λάβει, συντονίσει και να εφαρμόσει πλήρως και εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα εκρίζωσης των φοινικοειδών, που απαιτούνται από την Απόφαση 365/2007/ΕΚ.
Επειδή, η Επιτροπή επιφυλάσσεται ακόμα και για την παραπομπή της Ελλάδας, εφόσον οι ελληνικές αρχές δεν δράσουν άμεσα.
Επειδή, ήδη το έντομο έχει προσβάλλει και άλλα είδη φοινίκων, σύμφωνα με παρατηρήσεις που έχουν γίνει στο νομό Ηρακλείου, ενώ δεν έχει διασωθεί μέχρι σήμερα ούτε ένας προσβεβλημένος φοίνικας.
Επειδή, σύμφωνα με νεώτερα επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να γίνει καταπολέμηση του εντόμου και με εντομοπαθογόνους νηματώδεις, σε συνδυασμό με ενυδατικά μέσα, των οποίων η αποτελεσματικότητα φθάνει το 80% σε θεραπευτικές επεμβάσεις και το 98% σε προληπτικές επεμβάσεις.
Επειδή, είναι ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες, πριν συμβεί ολική καταστροφή όλων των φυτών και ειδών των φοινίκων, αλλά ακόμη και του μοναδικού φοινικόδασους της Κρήτης στο Βαϊ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού των φοινικοειδών, αλλά και να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων της Απόφασης 2007/365/ΕΚ, υιοθετώντας πιθανόν και νέες πρακτικές για να περισώσει όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό φοινίκων, και όχι μόνο να δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες, στρουθοκαμηλίζοντας, όπως κάνει μέχρι σήμερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης