Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 18856
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη λειτουργία του αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου, το οποίο αποτελούσε «πνεύμονα ζωής» για τον εμπορικό κόσμο της πόλης, καθώς και πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων τουριστών.
Στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού στην 10085/17-11-08 Ερώτησή μου αναφέρεται ότι: «Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2008».
Ωστόσο στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην 12541/15-1-09 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα αναφέρεται ότι «Φορέας υλοποίησης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Σημειώνουμε ότι για το έτος 2009 και στο πλαίσιο της ετήσιας προκαταβολής η ΣΑΕ 014/3 του Υπουργείου Πολιτισμού έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 24.000.000 ευρώ.»
Στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού στην 12541/15-1-09 Ερώτησή μου αναφέρει ότι «Οι μελέτες ωρίμανσης για την ένταξη του Μουσείου στο ΕΣΠΑ είναι ήδη έτοιμες και το κτίριο αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ το ΑΜΗ αναμένεται να ανοίξει το σύνολο των αιθουσών του στο κοινό κατά το β’ εξάμηνο του 2010, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του συνόλου της μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2007λειτουργεί προσωρινή έκθεση, όπου εκτίθενται οι σημαντικότερες αρχαιότητες που έχουν προκύψει από ανασκαφές στο Νομό Ηρακλείου».
Επειδή λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του Μουσείου δημιουργείται συνωστισμός και μεγάλες ουρές αναμονής από τους επισκέπτες , Έλληνες και ξένους , προκειμένου να δουν την προσωρινή έκθεση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη απογοήτευση και κατά συνέπεια δυσφήμιση της χώρας μας γενικότερα.
Επειδή σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τουρισμό, όπου καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από τους τοπικούς φορείς και τους παράγοντες της αγοράς του Νομού Ηρακλείου για τη βελτίωση του αρνητικού κλίματος που υπάρχει λόγω της οικονομικής κρίσης , η αδράνεια της Κυβέρνησης στο κρίσιμο θέμα της λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, ακυρώνει στην πράξη όλες αυτές τις προσπάθειες.
Επειδή επί τρία χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου εξακολουθεί και παραμένει κλειστό, ενώ οι υποσχέσεις των εκάστοτε Υπουργών Πολιτισμού της Κυβέρνησης της Ν.Δ. περισσεύουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε ακριβώς αναμένεται να επαναλειτουργήσει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, καθώς οι κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Υπουργείου για την ολοκλήρωση του, διαψεύδονται στην πράξη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης