Αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και οριακή ευστάθεια του συστήματος ηλεκτροδότησης

Αριθμός πρωτ: 15562
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και οριακή ευστάθεια του συστήματος ηλεκτροδότησης.

Με την 12599/22-5-08 Ερώτησή μου επεσήμανα την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος της χώρας, και ειδικά στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, είναι ορατός ο κίνδυνος να γίνει δυσμενής η ευστάθεια του συστήματος ηλεκτροδότησης, λόγω των ταυτόχρονων βλαβών που μπορούν να εκδηλωθούν, εξαιτίας της ανεπάρκειας ισχύος σε σχέση με την προβλεπόμενη ζήτηση, αλλά και της ελλιπούς συντήρησης των μονάδων παραγωγής του δικτύου μεταφοράς και διανομής ενέργειας.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης γίνεται λόγος για προσθήκη στο σύστημα νέας συμβατικής ισχύος 370 MW και επιπλέον νέας ισχύος Α.Π.Ε. 125 MW, ωστόσο, παρά τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες που επικρατούν, οι καταναλώσεις είναι πολύ υψηλές, με αποτέλεσμα η διαθέσιμη ισχύς να αποδεικνύεται ανεπαρκής.
Επειδή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ, ακόμη και με θερμοκρασίες κάτω των 40 βαθμών, η ζήτηση θα ξεπερνάει τα 10.000 MW, που θεωρείται όριο συναγερμού για το σύστημα.
Επειδή οι καταναλώσεις ρεύματος ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές της χώρας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη, είναι ιδιαίτερα υψηλές καθώς πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός, και είναι επιτακτική ανάγκη να προστατευθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων από τις πολύωρες και απρόβλεπτες διακοπές ρεύματος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση ενέργειας που προβλέπεται για την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία θα ξεπερνάει τα 10.000 MW, καθώς και αν πρόκειται να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ενέργειας στο Νομό Ηρακλείου και γενικά στην Κρήτη ούτως ώστε να μην σημειωθούν βλάβες και απρόβλεπτες διακοπές ρεύματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης