Βασανισμοί ζώων σε τσίρκο

Αριθμός πρωτ: 11063
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Βασανισμοί ζώων σε τσίρκο.

Και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στα βασανιστήρια που υπόκεινται διάφορα άγρια ζώα, προκειμένου να αντεπεξέρχονται στα γελοία και αφύσικα νούμερα που τα αναγκάζουν να εκτελούν στις παραστάσεις των τσίρκων.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων κάνει λόγο για ανάγκη αλλαγής του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των τσίρκων, η οποία υπάγεται στις ρυθμίσεις περί υπαίθριου εμπορίου και ως εκ τούτου επιτρέπει την εγκατάσταση τους στις πόλεις, παρά τη μη χορήγηση της σχετικής άδειας από πολλούς Δήμους, που αντιδρούν στους βασανισμούς των ζώων.
Επειδή οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ζώων, η καθημερινή βιαιότητα και σκληρότητα που αντιμετωπίζουν, συνθέτουν το σκηνικό των ημιπαράνομων συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργούν όλα σχεδόν τα τσίρκα.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων, πρέπει να σταματήσει το θέαμα της κακοποίησης των ζώων υπό μορφή διασκέδασης.
Επειδή είναι πλέον ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα, τα οποία θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης όλων των ζώων, ακόμα και εκείνων που βρίσκονται υπό καθεστώς αιχμαλωσίας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν, αφενός στην αλλαγή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των τσίρκων, η οποία υπάγεται στις ρυθμίσεις περί υπαίθριου εμπορίου και αφετέρου στην απαγόρευση πραγματοποίησης παραστάσεων τσίρκων ανά την ελληνική επικράτεια με τη χρησιμοποίηση άγριων ζώων, προκειμένου να σταματήσει το θέαμα της βάναυσης κακοποίησης τους με πρόσχημα τη διασκέδαση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης