Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών και χώροι στάθμευσης

Αριθμός πρωτ: 6655
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών και χώροι στάθμευσης .

Η πόλη του Ηρακλείου ως ένα μεγάλο αστικό κέντρο με πυκνή δόμηση κυρίως στο κέντρο του, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους κατοίκους όσον αφορά την εύρεση χώρων αλλά και το κόστος στάθμευσης των οχημάτων τους.
Εκτός, της μεγάλης πολλές φορές ταλαιπωρίας και του κόστους στάθμευσης των οχημάτων δημιουργείται επιπλέον οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος από την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια αναζήτησης θέσης καθώς και επιπλέον εκπομπή ρύπων διοξειδίων του άνθρακα που επιβαρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Πρωτοβουλίας City-Vitality-Sustainability (Civitas)(2) σχετικά με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε πόλεις εκπονεί νέες ολοκληρωμένες δράσεις στις αστικές συγκοινωνίες αλλά και δράσεις που αφορούν τη στάθμευση.
Επειδή όπως αναγγέλλεται στη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον (3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει κατευθύνσεις για την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμων αστικών συγκοινωνιών στις αρχές του 2007 και ενδέχεται να περιλαμβάνουν και το θέμα της στάθμευσης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να εφαρμόσουν δράσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος εύρεσης χώρων στάθμευσης οχημάτων αλλά και βελτιώσεις των αστικών συγκοινωνιών στα πλαίσια εκπόνησης σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την πόλη του Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης