Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 12157
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/2/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.

Η συνεχιζόμενη, εδώ και αρκετά χρόνια, αναγκαστική μεταστέγαση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (ΒΔΒ) του Δήμου Ηρακλείου από το μέγαρο Αχτάρικα έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση των πολύτιμων αρχείων της σε κίνδυνο με ορατό το ενδεχόμενο αλλοίωσής τους μέσα στα κτίρια όπου βρίσκονται προσωρινά, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου.
Οι φιλότιμες μέχρι σήμερα προσπάθειες του Δήμου Ηρακλείου και του λίγου προσωπικού της ΒΔΒ ίσως δεν επαρκούν για την καθημερινή διαχείριση του πλήθους του υλικού αλλά και των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης.
Επειδή, το σπουδαίας ιστορικής σημασίας αρχείο της ΒΔΒ, με πλήθος βιβλίων αλλά και εφημερίδων πρέπει να διαφυλαχτεί με κάθε τρόπο και να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωσή του.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ.Υπουργοί,
Εάν προτίθενται να συνδράμουν τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηρακλείου με ό,τι είναι αναγκαίο, για να διαφυλαχθεί καλύτερα το πολύτιμο υλικό αλλά και να επιστρέψει το γρηγορότερο δυνατό η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη στο φυσικό της “σπίτι”, το μέγαρο Αχτάρικα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ