Γέφυρα Γεροπόταμου στο οδικό τμήμα Άγιοι Δέκα-Βαγιωνιά

Αριθμός πρωτ: 6063
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Γέφυρα Γεροπόταμου στο οδικό τμήμα Άγιοι Δέκα-Βαγιωνιά.

Στην απάντηση της ερώτησής μου 9715/11-4-05 αναφέρεται οτι: «Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου θα εξετάσει τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης μελέτης στα πλαίσια του προγραμματισμού της και των οικονομικών της δυνατοτήτων».
Έχουν παρέλθει σχεδόν 3,5 χρόνια από τότε και καμία εξέλιξη δεν έχει υπάρξει για το θέμα αυτό, η δε γέφυρα, εξαιτίας της στενότητάς της, αποτελεί το πλέον επικίνδυνο σημείο του δρόμου.
Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι πολυάριθμοι επισκέπτες, κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού, ταλαιπωρούνται και διακινδυνεύουν πολλές φορές, ακόμη και τις ζωές τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου η Περιφέρεια Κρήτης να χρηματοδοτήσει τη μελέτη για την διαπλάτυνση της γέφυρας Βαγιωνιάς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης