Δεδικασμένο και ανάγκη οριστικής διευθέτησης των πανωτοκίων

Αριθμός πρωτ: 8444
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Δεδικασμένο και ανάγκη οριστικής διευθέτησης των πανωτοκίων.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την ανάγκη διευθέτησης των περιπτώσεων των αγροτών οι οποίοι είχαν συνάψει δάνεια με την ΑΤΕ μέσω των Συνεταιρισμών, που δεν εντάχθηκαν στο νόμο για τα πανωτόκια και οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να χρωστούν πολλαπλάσια του αρχικού κεφαλαίου.

Εν τούτοις, παρά τη δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη συζήτηση σχετικής Ερώτησής μου στη Βουλή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, για την οριστική διευθέτηση των περιπτώσεων των αγροτών που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και οι αγρότες, εκτός του ότι έχουν υποστεί ληστρική εκμετάλλευση και οικονομική καταστροφή, υποχρεώνονται σε πολύχρονες και πολυέξοδες δικαστικές δαπάνες εναντίον του Δημοσίου προκειμένου να δικαιωθούν.

Ωστόσο, πρόσφατη τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης σε υπόθεση βαμβακοπαραγωγού από την Ημαθία, δικαίωσε τον συγκεκριμένο αγρότη, καταδικάζοντας την ΑΤΕ, θεωρώντας ότι παρανόμως ζητούσε ποσά ανώτερα του διπλάσιου του αρχικού κεφαλαίου, δημιουργώντας παράλληλα δεδικασμένο για τις χιλιάδες υποθέσεις ρύθμισης χρεών στην κατηγορία των λεγόμενων ανοικτών «αλληλόχρεων λογαριασμών».

Επειδή θα πρέπει επιτέλους να υπαχθούν όλες οι υποθέσεις χρεών των αλληλόχρεων λογαριασμών μέσω των συνεταιρισμών στο νόμο για τα πανωτόκια, ούτως ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι οι δανειολήπτες να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της Αγροτικής Τράπεζας για να δικαιωθούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργ ός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, σύμφωνα και με την παλαιότερη δέσμευση στη Βουλή, σχετικά με την διευθέτηση των χρεών στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, όσων αγροτών ανήκουν στην κατηγορία των «αλληλόχρεων λογαριασμών» και δεν καλύπτονται από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση των πανωτοκίων προκειμένου να μην υποχρεώνονται σε πολύχρονες και πολυέξοδες δικαστικές δαπάνες για να δικαιωθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης