Δημιουργία Αυτόνομων Μονάδων Τραύματος στα νοσοκομεία

Αριθμός πρωτ: 528
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Αυτόνομων Μονάδων Τραύματος στα νοσοκομεία.

Οι μεγάλες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι ο σημαντικότερος λόγος που έχουν μειωθεί οι χειρουργικές αίθουσες με αποτέλεσμα να στριμώχνονται στο καθημερινό πρόγραμμα των χειρουργείων ,τακτικά περιστατικά που χρήζουν επέμβασης, με τους πολυτραυματίες στους οποίους δίνεται πάντα προτεραιότητα, όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).
Επιτακτική λοιπόν ανάγκη, σύμφωνα με τους ορθοπεδικούς αποτελεί η δημιουργία περισσότερων χειρουργικών αιθουσών για την καλύτερη αντιμετώπιση των πολυτραυματιών αλλά και των χρόνιων περιστατικών.
Γεγονός αποτελεί ότι, σε κάθε μέρα γενικής εφημερίας ενός μεγάλου νοσοκομείου γίνονται 8-10 εισαγωγές πολυτραυματιών (κυρίως λόγω τροχαίων ατυχημάτων). Για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών θα πρέπει την επόμενη μέρα μιας εφημερίας μιας κλινικής να δεσμεύεται μια χειρουργική αίθουσα αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των τραυματιών.
Επειδή, όπως επισημαίνουν οι ορθοπεδικοί, είναι μεγάλη ανάγκη η δημιουργία Αυτόνομων Μονάδων Τραύματος στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, με γιατρούς των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων, νοσηλευτικό προσωπικό και χειρουργικές αίθουσες.
Επειδή ο Νομός Ηρακλείου, δυστυχώς είναι από τους νομούς της χώρας με υψηλό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και οι ανάγκες στα νοσοκομεία είναι μεγάλες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμα χειρουργείων για την αντιμετώπιση των πολυτραυματιών αλλά και των χρόνιων ορθοπεδικών περιστατικών.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στη δημιουργία Αυτόνομης Μονάδας Τραύματος σε ένα από τα νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ