Δημοπράτηση του κτηρίου του ENISA

Αριθμός πρωτ: 2098
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Δημοπράτηση του κτηρίου του ENISA.

Αν και έχει ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ εδώ και αρκετά χρόνια η κατασκευή κτηρίου 6.000 τ.μ. για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) που εδρεύει στο Ηράκλειο εν τούτοις ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται περισσότερους από εννέα μήνες στα συρτάρια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και ο κίνδυνος να μη γίνει το έργο είναι εμφανής.
Επειδή είναι ανάγκη να κατασκευαστεί το κτήριο ακόμη και για τις ανάγκες του ΙΤΕ σε οικόπεδο του οποίου θα ανεγερθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου το συντομότερο δυνατό να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και πότε πρόκειται να γίνει η δημοπράτηση του έργου για να μη χαθούν εγκεκριμένα κονδύλια από το Γ΄ ΚΠΣ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ