Διάθεση κονδυλίων που κόπηκαν από το φράγμα Αποσελέμη

Αριθμός πρωτ: 861
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Διάθεση κονδυλίων που κόπηκαν από το φράγμα Αποσελέμη.

Με την 9601/21-6-07 Ερώτησή μου, είχα θέσει το σοβαρό ζήτημα των περικοπών στη χρηματοδότηση του φράγματος Αποσελέμη από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε., οι οποίες ανέρχονται στα 3,5 δις δραχμές (10.879.970 ευρώ), όπως αποκάλυπτε δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέα Κρήτη».
Στην απάντηση, ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρει: «οι Ελληνικές αρχές λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τελικό εκτιμώμενο επιλέξιμο κόστος για την κατασκευή του έργου, υπέβαλαν στις 29-9-06 στην Ε.Ε. αίτημα για μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, προκειμένου να μη μετακυληθούν πόροι προς άλλες χώρες, αλλά να καταστεί δυνατή η έγκριση νέων έργων των οποίων οι αιτήσεις χορήγησης συνδρομής εκκρεμούσαν στις υπηρεσίες της Ε.Ε.».
Ωστόσο, στην απάντηση καμία αναφορά δεν γίνεται αφενός στο γιατί δεν είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο η περικοπή των κονδυλίων από τον Σεπτέμβριο του 2006, οπότε και είχε υποβληθεί το σχετικό αίτημα στην Ε.Ε., και αφετέρου αν θα διατεθούν τα κονδύλια που κόπηκαν από το φράγμα Αποσελέμη σε έργα της Κρήτης ή σε έργα άλλης περιφέρειας της Ελλάδας, ερωτήματα που είχα υποβάλει στην ως άνω ερώτηση.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν τα 3,5 δις δραχμές που κόπηκαν από το φράγμα Αποσελέμη μεταφέρονται σε κάποιο άλλο έργο του Νομού και ποιο.
2) Γιατί από το Σεπτέμβριο του 2006, οπότε και είχε υποβληθεί αίτημα περικοπής κονδυλίων στην Ε.Ε., η Κυβέρνηση δεν το γνωστοποίησε.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης