Διαμαρτυρία αδιόριστων για τη μη ανακοίνωση αλλά διαρροή της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 13094
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία αδιόριστων για τη μη ανακοίνωση αλλά διαρροή της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών.

Με τις 3634/20-12-07 και 6011/8-2-08 Ερωτήσεις μου είχα επισημάνει την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς και το αίτημά τους για έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με το χρόνο, τους όρους και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού των καθηγητών.
Λίγους μήνες μετά, η Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων διαμαρτύρεται έντονα, αφού διαπίστωσε πως η ύλη του διαγωνισμού για τους φιλολόγους έχει διαρρεύσει άτυπα, γεγονός που συνεπάγεται πολλαπλές αρνητικές συνέπειες, είτε πρόκειται για την πραγματική ύλη, είτε όχι.
Επειδή, σύμφωνα με την Ένωση, η παρατεταμένη καθυστέρηση ανακοίνωσης της ύλης και η ασαφής διατύπωσή της έχει ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό των υποψηφίων και την εκμετάλλευσή τους από διάφορους επιτηδείους.
Επειδή, όπως έχω και παλαιότερα υπογραμμίσει, πρέπει να αποσαφηνιστεί έγκαιρα τι πρόκειται να γίνει και αν πρόκειται να συμπεριληφθούν στον επικείμενο διαγωνισμό οι τεχνικές ειδικότητες και η Πληροφορική, δεδομένου ότι θα πρέπει να δίνεται ευκαιρία σε όλες τις ειδικότητες να διεκδικούν μια θέση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να δημοσιοποιήσει άμεσα τις ειδικότητες και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών προκειμένου αφενός να λάβει τέλος η αγωνία των χιλιάδων υποψηφίων και αφετέρου να μην παρατηρούνται φαινόμενα άτυπων διαρροών, με αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό και την εκμετάλλευσή τους από διάφορους επιτηδείους.
2) Αν προτίθεται να συμπεριλάβει όλες τις ειδικότητες στον επικείμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών ή αν πρόκειται να διεξαχθεί ξεχωριστός διαγωνισμός στο άμεσο μέλλον για τις τεχνικές ειδικότητες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης