Διαμαρτυρία προς τη ΔΕΗ για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης των Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8242
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία προς τη ΔΕΗ για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης των Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατα με τις 5428/30-1-08, 3758/2-1-08, 2101/19-11-07, έχω επισημάνει τα τεράστια προβλήματα και την ταλαιπωρία που προκαλούν στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις οι επανειλημμένες διακοπές ρεύματος στο νομό Ηρακλείου. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, όπου η ομαλή τροφοδοσία είναι απαραίτητη για την παραγωγική διαδικασία.

Με υπόμνημά του προς τη διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την προβληματική παροχή ρεύματος. Όπως τονίζεται, οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι ιδιαίτερα συχνές, με χαρακτηριστική την διακοπή στις 28-1-08, που διήρκεσε 19 ώρες και προκάλεσε σημαντικές ζημίες στις εγκαταστάσεις συντήρησης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, δεν είναι διόλου αμελητέα τα προβλήματα από τις συνεχείς αυξομοιώσεις της τάσης, καθώς και από τη μεγάλη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου.

Επειδή οι συνέπειες από την κατάσταση αυτή είναι προφανείς, τόσο στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ. όσο και στον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τους.

Επειδή για κάθε σχετική ζημία των επιχειρήσεων τονίζεται ότι υπέχει ευθύνη η ΔΕΗ και με βάση τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, καθώς δεν λαμβάνει όλα τα μέτρα πρόνοιας και ασφάλειας κατά την παροχή των υπηρεσιών της, και τα οποία ευλόγως αναμένονται.

Επειδή οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου είναι έτοιμες να ασκήσουν αγωγές αποζημίωσης εάν δεν ληφθούν από τη ΔΕΗ τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης ηλεκτροδότησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες και υποδείξεις προς τη διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να αναβαθμιστούν, κυρίως μέσω της επαρκούς στελέχωσης με τεχνικό προσωπικό, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, στην οποία δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και ζημίες από τις συχνές διακοπές ρεύματος και τις αυξομοιώσεις της τάσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ