Διαμαρτυρία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την αποδυνάμωση του ρόλου του στη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Αριθμός πρωτ: 13913
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την αποδυνάμωση του ρόλου του στη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Σε πρόσφατη επιστολή του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου εκφράζει την ανησυχία του για την πρόθεση της Κυβέρνησης να μεταφέρει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ουσιαστικές αρμοδιότητες τις οποίες ασκούν τα Επιμελητήρια, σε ζητήματα στήριξης των επιχειρήσεων-μελών τους.
Όπως τονίζεται, η απόφαση του Υπουργείου για δημιουργία σταθμών παροχής υπηρεσιών για όλες τις διαδικασίες ίδρυσης μιας επιχείρησης (one stop shop) είναι σωστή, ωστόσο οι σταθμοί αυτοί θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυσική τους κοιτίδα, που δεν είναι άλλη από τα Επιμελητήρια.
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπως και τα άλλα Επιμελητήρια, επισημαίνεται στην επιστολή, έχουν διαδραματίσει διαχρονικά σημαντικό ρόλο στη στήριξη των επιχειρήσεων. Η ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η εφαρμογή προγραμμάτων αποκέντρωσης, η επιτυχής συμμετοχή τους στο θεσμό των ΚΕΤΑ και η δημιουργία ειδικά οργανωμένων γραφείων στήριξης αποτελούν μερικές από τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν αναληφθεί γι’ αυτόν το σκοπό.
Επειδή η στήριξη του επιμελητηριακού θεσμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.
Επειδή οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την ανεπίτρεπτα μεγάλη καθυστέρηση της δημιουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, δημιουργούν φόβους για σταδιακή αποδυνάμωση του ρόλου των Επιμελητηρίων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σχετικά με αποδυνάμωση του ρόλου των Επιμελητηρίων στη στήριξη των επιχειρήσεων και να προχωρήσει σε αναθεώρηση της απόφασης για δημιουργία one stop shop εντός των ΚΕΠ σε σχέση με τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στην άμεση ίδρυση γραφείων επιχειρηματικής στήριξης σε όποια Επιμελητήρια δεν υπάρχουν ήδη, καθώς και να ενισχύσει τα υπάρχοντα με το κατάλληλο προσωπικό.
3) Πότε προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η δημιουργία του οποίου καθυστερεί αδικαιολόγητα.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης