Διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις εξωτερικών φρουρών στις φυλακές Αλικαρνασσού

Αριθμός πρωτ: 3545
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις εξωτερικών φρουρών στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Με επανειλημμένες ερωτήσεις μου και τελευταία την 1449/1-11-07 επεσήμανα τη δραματική έλλειψη εξωτερικών φρουρών στην κλειστή φυλακή Αλικαρνασσού, γεγονός που συντελεί στην αποδυνάμωση της φύλαξης του Σωφρονιστικού Καταστήματος, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές υπαλλήλων, κρατουμένων και πολιτών.
Η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού εξωτερικής φρούρησης σε πολλά καταστήματα κράτησης της χώρας, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση υπερπολλαπλάσιου αριθμού κρατουμένων σε χώρους φύλαξης εκ των πραγμάτων περιορισμένους, ο αυξημένος αριθμός τακτικών και έκτακτων μεταγωγών και φρουρήσεων στα νοσοκομεία, οι έκτακτες ολιγόωρες άδειες κρατουμένων κτλ., έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την υπέρμετρη αύξηση των εργασιακών ωρών και της υπερωριακής απασχόλησής και την απώλεια των εκ του νόμου προβλεπομένων ημερών ρεπό και ημερών αδείας, όσο και την παραβίαση πλείστων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας της εξωτερικής φρουράς των καταστημάτων κράτησης και την κείμενης νομοθεσίας.
Επειδή είναι εμφανείς οι ελλείψεις σε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση ανακατασκευή των χώρων σκοπιάς.
Επειδή μόνο 31 εξωτερικοί φρουροί καλούνται να αντεπεξέλθουν στο σύνολο των αυξημένων και επικίνδυνων αρμοδιοτήτων τους στη φυλακή της Αλικαρνασσού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στην κάλυψη αφενός του συνόλου των ελλείψεων σε εξωτερικούς φρουρούς στις φυλακές Αλικαρνασσού για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των κρατουμένων και αφετέρου των ελλείψεων σε σύγχρονη απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ