Διαμαρτυρίες Γονέων και Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 178
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες Γονέων και Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Η μεγάλη έλλειψη καθηγητών τόσο Μουσικής όσο και μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως αποτέλεσμα το Μουσικό Σχολείο να υπολειτουργεί στην καλύτερη περίπτωση μέχρι το Νοέμβριο κάθε χρόνο.
Μείζονος επίσης σημασίας για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου είναι και το πρόβλημα της σχολικής στέγης, αφού ο ανάδοχος της εργολαβίας ανακαίνισης των νέων κτιρίων του σχολείου στην πρώην αμερικάνικη βάση Γουρνών έχει σταματήσει τις εργασίες, καθώς δεν πληρώνεται.
Αν και το Υπουργείο είχε δεσμευθεί για την επαρκή χρηματοδότηση της Ν.Α. Ηρακλείου προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η πορεία των έργων σχολικής στέγης στο Νομό, εν τούτοις η τελματωμένη, όπως τη χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου, εργολαβία λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, μαρτυρά το αντίθετο.
Όσον αφορά την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, ο διορισμός το 2006 μόνο εννέα Μουσικών, με το 30μηνο, δεν καλύπτει τις ανάγκες του Σχολείου, με αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα να χάνονται περίπου 500 ώρες διδασκαλίας μουσικών οργάνων.
Επιπλέον η πλήρωση των λειτουργικών κενών του σχολείου κάποιους μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάθε χρόνο αλλάζουν, δημιουργεί προβλήματα τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στους μαθητές.
Επειδή το Υπουργείο Παιδείας απαξιώνει τα τριανταπέντε Μουσικά Σχολεία που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και αντιμετωπίζουν όλα τα ίδια προβλήματα.
Επειδή παρά τις επισημάνσεις και τα προβλήματα του Μουσικού Σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας έχει επιδείξει παντελή αδιαφορία για την επίλυσή τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1) Εάν προτίθεται να καλύψει άμεσα όλες τις θέσεις εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, προκειμένου να μην αναγκαστούν γονείς και μαθητές να προβούν σε νέες κινητοποιήσεις.
2) Εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει επαρκώς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου προκειμένου να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του νέου κτιρίου που θα στεγάσει το Μουσικό Σχολείο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ