Διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων για τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσά δανειοδότησης του κλάδου

Αριθμός πρωτ: 2591
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων για τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσά δανειοδότησης του κλάδου.

Έντονα διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι του Νομού Ηρακλείου για τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσά που θα κυμανθούν τα άτοκα δάνεια πενταετούς διάρκειας, η χορήγηση των οποίων είχε εξαγγελθεί ως μέτρο στήριξης του κλάδου.
Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ), τα μόλις 10 ευρώ που δίνονται ανά ζώο, ηλικίας άνω του έτους, είναι ελάχιστα, όταν η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συνολικά αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ και ενώ οι προβλέψεις χορήγησης για την αιγοπροβατοτροφία δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, τα 2.500 ευρώ ανά εκμετάλλευση (250 ζώα).
Επειδή η σύνδεση της φερεγγυότητας του πελάτη με τα συστήματα του «Τειρεσία» θα πρέπει να προσεγγιστεί με ελαστικότερη αξιολόγηση, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων, για δάνεια κάτω των 20.000 ευρώ, αφού μάλιστα υπάρχει και η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Επειδή ο ΣΕΚΝΗ προτείνει στους αιγοπροβατοτρόφους να μην ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο μέτρο, στη βαρύτητα του οποίου δεν έδωσε εξαρχής σημασία εκτιμώντας ότι δεν συντελεί στη μείωση του κόστους παραγωγής.
Επειδή ο Σύλλογος εμμένει στα αντισταθμιστικά μέτρα στήριξης της Κρητικής κτηνοτροφίας που είχε προτείνει, όπως είναι η επιστροφή του ΦΠΑ των ζωοτροφών, καθώς και η επιδότηση των μεταφορών και των καυσίμων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν σε αναπροσαρμογή της ΑΠ 50824/β2362/21.11.2007 του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει της οποίας θα χορηγηθούν στους κτηνοτρόφους τα άτοκα δάνεια πενταετούς διάρκειας με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου τα ποσά των δανείων να κυμανθούν σε υψηλότερα επίπεδα, από τα 10 στα 30 ευρώ ανά κεφαλή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ