Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες

Αριθμός πρωτ: 3168
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες μαζί με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου καταλαμβάνουν ένα ενιαίο χώρο, ο οποίος όμως δεν έχει οριοθετηθεί στην πράξη στο σύνολό του ούτε έχει περιφραχτεί στο μεγαλύτερο μέρος του μέχρι σήμερα.
Πολλοί ακάλυπτοι χώροι μένουν ανεκμετάλλευτοι, ενώ η εικόνα έξω από το Νοσοκομείο με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα μέσα στο δρόμο, θυμίζει τριτοκοσμική χώρα και επιπλέον ο συνωστισμός δεν επιτρέπει την ευχερή πρόσβαση από και προς το Νοσοκομείο.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέχρι σήμερα εξαιτίας της έλλειψης πόρων δεν έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, το δε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στερείται κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για τις ανάγκες των εργαζομένων και των επισκεπτών του.
Επειδή η κατάσταση αυτή υποβαθμίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο, ενώ θα μπορούσε η λειτουργικότητα αλλά και η εικόνα του Πανεπιστημίου μαζί και του ΠαΓΝΗ να είναι εντελώς διαφορετική, εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να διαθέσουν τα απαιτούμενα κονδύλια και να δώσουν τις αναγκαίες εντολές για να ολοκληρωθούν τα αναγκαία έργα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου και το ΠαΓΝΗ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2