Διασφάλιση της συνέχισης των Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων

Αριθμός πρωτ: 5099
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Διασφάλιση της συνέχισης των Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων.

Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τη συνέχιση λειτουργίας των προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων και μετά τον Ιούνιο, οπότε και αναμένεται το τέλος της χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργαζόμενοι στα προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθούν να ανησυχούν έντονα για το εργασιακό τους μέλλον, καθώς οι δύο συναρμόδιοι Υπουργοί, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αρκέστηκαν σε γενικόλογες και αόριστες υποσχέσεις, οι οποίες σαφώς και δεν αποτελούν λύση στην ομηρία χιλιάδων εργαζομένων στους Δήμους όλης της χώρας.
Οι εργαζόμενοι στις προνοιακές δομές ζητούν τώρα από την Κυβέρνηση να ανακοινωθεί άμεσα το περιεχόμενο των προτάσεων, στις οποίες κατέληξαν οι δύο συναρμόδιοι Υπουργοί, καθώς και να υπάρξει σύντομα η σχετική απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελούν.
Επειδή στην 3297/19-01-07 Ερώτησή μου, το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δεσμεύεται για κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του κόστους μετατροπής των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εν λόγω προγράμματα, από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
Επειδή οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για κατάρρευση των εργασιακών τους σχέσεων καθώς και των χρόνιων κόπων τους από την παρατεταμένη καθυστέρηση της Κυβέρνησης προκειμένου να σχεδιάσει και να καταθέσει σαφή πρόταση για τη περαιτέρω λειτουργία των Δομών αυτών, όπως αρχικά άλλωστε τους είχε υποσχεθεί,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Αν προτίθενται να κάνουν δεκτά τα αιτήματα των εργαζομένων στα προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων, για διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των μονάδων και μετά τον Ιούνιο του 2007 με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, μέχρι την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας.
2) Την ένταξη των ήδη εργαζομένων στις θέσεις που δημιουργούνται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία και την προϋπηρεσία τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης