Διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση και κακοδιαχείριση

Αριθμός πρωτ: 15073
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση και κακοδιαχείριση.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και τελευταία την 11166/30-4-08, έχω επισημάνει την αναποτελεσματικότητα της Ελλάδας ως προς την πάταξη της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύουν και οι περισσότεροι δείκτες σε επίπεδο διεθνούς κατάταξης της χώρας.
Και ενώ στις απαντήσεις των Υπουργείων στην ως άνω Ερώτησή μου γίνεται λόγος για σημαντικά βήματα στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, η ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2007 αποτυπώνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα με τη διαφθορά, την κακοδιοίκηση και τη γραφειοκρατία να πλήττουν τους πολίτες και τη χώρα.
Επειδή η δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται ως ο «μεγάλος ασθενής», ενώ, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, το κόστος από τη δυσλειτουργία του κράτους, λόγω της γραφειοκρατίας είναι τεράστιο και ανέρχεται στο 6,8% του ΑΕΠ.
Επειδή τα μέτρα που επισημαίνονται για την πάταξη όλων αυτών των φαινομένων είναι, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η αξιολόγηση των μηχανισμών ελέγχου και η ανταλλαγή της τεχνογνωσίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ και από πλευράς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή για την πάταξη της διαφθοράς, οι οποίες όμως δεν έχουν γίνει αποδεκτές,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να παταχθεί ριζικά και αποτελεσματικά η διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά η κακοδιοίκηση και η γραφειοκρατία που, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2007, πλήττουν τόσο τους πολίτες όσο και τη χώρα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης