Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων-Υπηρεσίες Καθαριότητας

Αριθμός πρωτ: 13292
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων-Υπηρεσίες Καθαριότητας.

Μερικές από τις βασικές αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της καθαριότητας στους κατοικημένους χώρους και η δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις που θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
Επειδή για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι αναγκαίο να υπάρχουν καλά οργανωμένες υπηρεσίες στους Δήμους που έχουν και τις σχετικές αρμοδιότητες.
Επειδή το τελευταίο διάστημα, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου αλλά και η ΠΟΕ ΟΤΑ, γίνονται μεθοδεύσεις για την παραχώρηση σε ιδιώτες των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Επειδή οι εργαζόμενοι αντιδρούν σε ενδεχόμενο συρρίκνωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και την παραχώρηση του έργου τους σε ιδιώτες με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών και την καταστροφή του περιβάλλοντος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός

Αν προτίθεται να βάλει τέλος σε αυτές τις μεθοδεύσεις και να συνδράμει στη καλύτερη δυνατή οργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων με τη στελέχωση τους με επαρκές προσωπικό και την εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης