Δυνατότητα χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών ή μειωμένου ωραρίου εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους

Αριθμός πρωτ: 1250
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών ή μειωμένου ωραρίου εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους.

Υπάρχουν αρκετοί μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, που θα επιθυμούσαν να λάβουν άδεια μεγαλύτερη του ενός μηνός το έτος άνευ αποδοχών, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσουν την απουσία τους, με ανάλογη μείωση των αποδοχών και των αντίστοιχων κρατήσεων, προκειμένου να καλύψουν οικογενειακές ή προσωπικές ανάγκες.
Υπάρχουν ακόμη άλλοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, που θα επιθυμούσαν για ορισμένο χρονικό διάστημα να επιλέξουν μειωμένο ωράριο εργασίας, για τους ίδιους ή άλλους λόγους, με τις ανάλογες μειώσεις αποδοχών και κρατήσεων.
Επειδή ο αριθμός των υπαλλήλων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, υπερκαλύπτει τις πραγματικές ανάγκες, η υλοποίηση των παραπάνω διευκολύνσεων, εκτός του ότι θα εξυπηρετήσει τους εργαζομένους, θα ωφελήσει και το Δημόσιο, αφού θα μειώσει τις δαπάνες του.
Επειδή ακόμη οι παραπάνω διευκολύνσεις, αν υλοποιηθούν, χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και χωρίς τη βάσανο κοινοποίησης προσωπικών ή άλλων λόγων, και όλη η διαδικασία γίνει οργανωμένα και προγραμματισμένα με έγκαιρη ενημέρωση, όπως διατείνονται οι ενδιαφερόμενοι, τότε η ρύθμιση θα λειτουργήσει προς το συμφέρον και του Δημοσίου και των εργαζομένων.
Επειδή στην 12917/21-1-09 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα δεν έχω λάβει καμιά απάντηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να υλοποιήσει αυτά τα αιτήματα μερίδας των υπαλλήλων του Δημοσίου, ώστε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά το όλο σύστημα και οι υπάλληλοι να νιώθουν την ανάγκη μεγαλύτερης συνεισφοράς στον εργοδότη-Δημόσιο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης