Εγκατάλειψη του έργου κατασκευής του δρόμου “Καρτερός-Επισκοπή” στο νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1052
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Εγκατάλειψη του έργου κατασκευής του δρόμου “Καρτερός-Επισκοπή” στο νομό Ηρακλείου

Την έντονη αγανάκτησή τους εκφράζουν όλοι οι φορείς του Δήμου Επισκοπής για την εγκατάλειψη του έργου που αφορά το δρόμο “Καρτερός-Επισκοπή” ένα χρόνο μετά την εγκατάσταση του εργολάβου. Το έργο παραμένει στάσιμο αν και βρίσκεται στο αρχικό στάδιο κατασκευής, ενώ ο απομένων χρόνος σύμφωνα με τη σύμβαση δεν επαρκεί για την ολοκλήρωσή του.
Οι κάτοικοι απειλούν ότι θα προβούν σε κινητοποιήσεις αν δε συνεχιστεί άμεσα η εκτέλεση του έργου και αν δεν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό.
Επειδή αυτό το φαινόμενο, δηλαδή η εγκατάσταση εργολάβου σε κάποιο έργο και στη συνέχεια η απομάκρυνσή του πριν την ολοκλήρωση του έργου, συμβαίνει στο σύνολο σχεδόν των εκτελούμενων έργων από την Περιφέρεια Κρήτης και τις υπηρεσίες του ΠΕΧΩΔΕ στο νομό Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
1) Που οφείλεται αυτή η εικόνα εγκατάλειψης των εργολαβιών κα σε ποιο βαθμό ευθύνεται η μη αποπληρωμή λογαριασμών που έχουν κατατεθεί για εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί.
2) Με ποιο τρόπο προτίθενται να παρέμβουν και πότε ώστε οι εργολαβίες να εκτελεσθούν σύμφωνα με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ