Εγκατάσταση της έδρας της Γραμματείας της Ευρωμεσογειακής Ένωσης στο Ηράκλειο

Αριθμός πρωτ: 13595
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση της έδρας της Γραμματείας της Ευρωμεσογειακής Ένωσης στο Ηράκλειο.

Την εγκατάσταση της έδρας της Γραμματείας της Ευρωμεσογειακής Ένωσης στο Ηράκλειο ζητά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, αλλά και όλοι οι φορείς του Ν. Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τη ΝΑΗ, η επαναδραστηριοποίηση της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης – Ένωση της Μεσογείου» επαναφέρει στο προσκήνιο του πολιτικού ενδιαφέροντος την περιοχή της Μεσογείου, την πορεία και τις προοπτικές όλης αυτής της προσπάθειας, αλλά και συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν, όπως είναι η επιλογή του τόπου εγκατάστασης της εν λόγω έδρας.
Όπως επισημαίνεται, η ελληνική κυβέρνηση έχει χρέος να στηρίξει και να προωθήσει το αίτημα αυτό, καθώς ο Νομός Ηρακλείου διαθέτει όλες τις υποδομές, το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης αλλά και το ειλικρινές ενδιαφέρον των πολιτών, που μπορούν να προσδώσουν στο θεσμό επιπλέον αίγλη, δυναμική και προοπτική.
Επειδή το Ηράκλειο για λόγους ιστορικούς, συμβολικούς και γεωγραφικούς μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο τόπο εγκατάστασης της έδρας της Γραμματείας της Ευρωμεσογειακής Ένωσης.
Επειδή η ΝΑΗ υποστηρίζει τόσο την ενδυνάμωση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και της εταιρικής σχέσης της Ε.Ε. με τις γειτονικές της χώρες, όσο και το αίτημα για την εγκατάστασης της έδρας της Ευρωμεσογειακής Ένωσης.
Επειδή στο Ηράκλειο εδρεύει ήδη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), λειτουργεί ευρωπαϊκό σχολείο και προβλέπεται η άμεση αεροπορική σύνδεση του Ηρακλείου με τις Βρυξέλλες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να στηρίξει και να προωθήσει το αίτημα των φορέων του Νομού για την εγκατάσταση της έδρας της Γραμματείας της Ευρωμεσογειακής Ένωσης στο Ηράκλειο, αφού ο Νομός διαθέτει όλες τις υποδομές, το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης αλλά και το ειλικρινές ενδιαφέρον των πολιτών, που μπορούν να προσδώσουν στο θεσμό επιπλέον αίγλη, δυναμική και προοπτική.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης