Εγκαταστάσεις και ρόλος του τηλεοπτικού σταθμού Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 1761
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκαταστάσεις και ρόλος του τηλεοπτικού σταθμού Κρήτης.

Είναι γνωστό ότι η ΕΡΤ διαθέτει στο Ηράκλειο τηλεοπτικό σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό και τμήμα Αναμεταδοτών που στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτήρια, με τελευταίο ενοικιαστήριο συμβόλαιο, αυτό που έγινε για τον τηλεοπτικό σταθμό με τα Ολυμπιακά Ακίνητα, αντί του ποσού των 1750 € / μήνα για 300 τ.μ. στους χώρους του Παγκρητίου Σταδίου και παρέχει επιπλέον ισόποσο διαφημιστικό χρόνο.
Ταυτόχρονα η ΕΡΤ διαθέτει σε παραπλήσιο χώρο ιδιόκτητο οικόπεδο 12,5 στρ. πολύ μεγάλης αξίας το οποίο μένει αναξιοποίητο αν και διεκδικεί την αξιοποίησή του ο Δήμος Γαζίου.
Επίσης, χωρίς κοστος για την ΕΡΤ, με τις κατάλληλες συμπράξεις, θα μπορούσαν να ανεγερθούν κτίρια για τις ανάγκες όλων των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ (τηλεοπτικού σταθμού, Ρ/Σ και αναμεταδοτών) αλλά και ακόμη μέσω δανεισμού από την ίδια την ΕΡΤ με δόση δανείου πολύ μικρότερη από τα συνολικά καταβαλλόμενα ενοίκια.
Επιπλέον είναι αναγκαίο να διαλευκανθεί ο ρόλος του τηλεοπτικού σταθμού που στην ουσία δεν λειτουργεί αφού δεν διαθέτει δορυφορικό σύστημα μετάδοσης και δεν έχει το ανάλογο προσωπικό ώστε να μπορούν να καλυφθούν επαρκώς όλες οι ανάγκες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να αξιοποιήσει το οικόπεδο των 12,5 στρ. και με ποιο τρόπο αφού μπορεί να στεγάσει με επάρκεια όλες τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στο Ηράκλειο χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τόσο μεγάλο ενοίκιο μόνο για τον τηλεοπτικό σταθμό.
2) Αν πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος μετάδοσης αλλά και όλου του αναγκαίου εξοπλισμού ώστε να προβάλλεται η Κρήτη διεθνώς αφού προηγουμένως στελεχώσει με το αναγκαίο προσωπικό τον τηλεοπτικό σταθμό.
3) Αν προτίθεται να αναβαθμίσει το ρόλο του τηλεοπτικού σταθμού ώστε να μπορεί να μεταδώσει προγράμματα ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης, του πολιτισμού της και των προϊόντων της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ