Ειδικό ποσοστό εισαγωγής πολυτέκνων στο ΕΑΠ

Αριθμός πρωτ: 1828
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ειδικό ποσοστό εισαγωγής πολυτέκνων στο ΕΑΠ.

Με επιστολή της προς το Υπ.Παιδείας, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), ζητάει τη θεσμοθέτηση ειδικού ποσοστού εισαγωγής (5%) πολυτέκνων γονέων και τέκνων αυτών, στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
Επειδή, οι πολύτεκνοι αποτελούν μία ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και χρίζουν της ειδικής φροντίδας της πολιτείας.
Επειδή, με συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση προβλέπεται και για τα ΑμεΑ ξεχωριστό ποσοστό 3%.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να θεσμοθετηθεί ειδικό ποσοστό εισαγωγής 5% επιπλέον των καθορισμένων θέσεων για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΕΑΠ, για τους πολύτεκνους γονείς και τέκνα αυτών.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης