Εκτός θεσμικού ελέγχου οι βιολογικές αγορές

Αριθμός πρωτ: 1962
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Εκτός θεσμικού ελέγχου οι βιολογικές αγορές.

Ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει πλήρως τους όρους τις προϋποθέσεις αλλά και τους κανονισμούς λειτουργίας, παρουσιάζεται στην αγορά βιολογικών προϊόντων, που συνεχώς αυξάνονται κερδίζοντας όλο και περισσότερους καταναλωτές.
Συγκεκριμένα, ενώ το Προεδρικό Διάταγμα 115/2008 προέβλεπε ότι άδεια πωλητή βιολογικών προϊόντων μπορούν να πάρουν μόνο οι ίδιοι οι παραγωγοί και απέκλειε τους κατά κύριο επάγγελμα εμπόρους από τις αγορές, αυτό έχει μείνει ακόμη και σήμερα ανεφάρμοστο.
Επίσης, όπως επισημαίνει και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, οι παραγωγικές άδειες δεν δίνονται ανά παραγωγό ανεξαρτήτως του πόσα διαφορετικά είδη παράγει, αλλά ανά προϊόν, και μάλιστα κάθε παραγωγός μπορεί να πάρει μία μόνο άδεια, αποκλείοντας έτσι τους παραγωγούς από την πώληση όλων των διαφορετικών προϊόντα που παράγουν.
Ακόμη, οι βιοκαλλιεργητές ζητούν τη δημιουργία αμιγών βιολογικών αγορών και όχι την ένταξή τους στις ήδη υπάρχουσες λαϊκές αγορές οι οποίες περιλαμβάνουν πέρα από τα προϊόντα των βιολογικών και αυτά των συμβατικών καλλιεργειών.
Επειδή, η αγορά βιολογικών προϊόντων αποκτά καθημερινά όλο και περισσότερους καταναλωτές και η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου κρίνεται απαραίτητη τόσο για τη προστασία των παραγωγών όσο και για τη προστασία των καταναλωτών.
Επειδή, οι βιοκαλλιεργητές συνήθως δεν παράγουν ένα μόνο προϊόν και η κατηγοριοποίηση των παραγωγικών αδειών τους αποκλείει ουσιαστικά από την πώληση των προϊόντων τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ.Υπουργοί:
Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να εφαρμοστούν στη πράξη οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 115/2008 καθώς και αν προτίθενται να καταργήσουν την κατηγοριοποίηση των παραγωγικών αδειών προκειμένου να μπορεί ο κάθε βιοκαλλιεργητής να διαθέτει στην αγορά το σύνολο των προϊόντων που παράγει.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης