Εκ νέου επίσχεση εργασίας γιατρών Βενιζελείου και Κέντρων Υγείας Νομού Ηρακλείου για την καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών Μαρτίου – Απριλίου

Αριθμός πρωτ: 12813
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Εκ νέου επίσχεση εργασίας γιατρών Βενιζελείου και Κέντρων Υγείας Νομού Ηρακλείου για την καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών Μαρτίου – Απριλίου.

Σε εκ νέου επίσχεση εργασίας προχωρούν οι γιατροί του Βενιζελείου Νοσοκομείου, καθώς και οι γιατροί των Κέντρων Υγείας του Νομού, διεκδικώντας, για μία ακόμη φορά, τα ποσά που αντιστοιχούν στις δεδουλευμένες εφημερίες των μηνών Μαρτίου – Απριλίου.
Όπως οι ίδιοι υπογραμμίζουν, αναγκάζονται να προβούν ξανά σε κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στον εμπαιγμό, την κοροϊδία και την εκμετάλλευση που υφίστανται, αφού το Υπουργείο Υγείας αρνείται το αυτονόητο, να τους καταβάλει δηλαδή τα χρήματα για την εργασία που παρείχαν και μάλιστα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.
Όπως επεσήμανα και τελευταία στην 12545/21-5-08 Ερώτησή μου, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν συναίνεσε πρόσφατα στην υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής των εφημεριών του τελευταίου τριμήνου των νοσοκομειακών γιατρών του Νομού Ηρακλείου, με το αιτιολογικό ότι ο νόμος του κράτους αντίκειται στην κοινοτική οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ πρέπει να μειωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Το θέμα παραπέμφθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο κατέληξε στην ίδια απόφαση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, όπως αναμενόταν, και πάλι πρόβλημα και να μην καθίσταται δυνατή η καταβολή των οφειλομένων στους γιατρούς.
Επειδή το Υπουργείο Υγείας, ωστόσο, στην απάντηση της 11220/5-5-08 Ερώτησής μου επιρρίπτει ευθύνες στο νοσοκομειακό προσωπικό, αποδίδοντας την παρατεταμένη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων υπερωριών τους στη μη υπογραφή Υπεύθυνων Δηλώσεων εκ μέρους τους, στην οποία θα δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα πως αποδέχονται την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης, πέραν του προβλεπόμενου, από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέγιστου αριθμού ωρών εργασίας.
Επειδή, όπως με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω τονίσει, ότι αποτελεί μονόδρομο η άμεση εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, αλλά υπό προϋποθέσεις, όπως ο διπλασιασμός των πενιχρών μισθών των νοσοκομειακών γιατρών και οι μαζικές προσλήψεις του προβλεπόμενου ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή στη Διοίκηση του Βενιζελείου προκειμένου να καταβληθούν άμεσα τόσο στους γιατρούς του Νοσοκομείου, όσο και των Κέντρων Υγείας του Νομού, τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στις εφημερίες Μαρτίου – Απριλίου από τα αποθεματικά του Νοσοκομείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του λειτουργήματος που επιτελούν, αλλά και η μη ταλαιπωρία των πολιτών από τις κινητοποιήσεις του ιατρικού προσωπικού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης