Ενίσχυση των τάξεων υποδοχής και των τμημάτων ένταξης για τους μετανάστες μαθητές

Αριθμός πρωτ: 5235
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση των τάξεων υποδοχής και των τμημάτων ένταξης για τους μετανάστες μαθητές.

Ο αριθμός των μεταναστών που εγκαθίστανται στην Κρήτη αυξάνει σε ετήσια βάση και για το λόγο αυτό καθίσταται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας τόσο από τους ενήλικες όσο και από τα παιδιά.
Δεδομένο αποτελεί ότι, οι τάξεις υποδοχής των μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και των τμημάτων ένταξης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνεχώς απαξιώνεται τα τελευταία χρόνια, αφού σήμερα στο Νομό Ηρακλείου λειτουργεί τάξη υποδοχής μόνο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου και σε άλλα τρία σχολεία στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ τα τμήματα ένταξης είναι εξίσου περιορισμένα, τη στιγμή που το 10% του μαθητικού δυναμικού στο Νομό Ηρακλείου είναι παιδιά μεταναστών.
Επειδή οι πολλές ελλείψεις των εκπαιδευτικών είναι η αιτία που αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν οι τάξεις υποδοχής και των τμημάτων ένταξης των μαθητών, οι οποίοι είναι μετανάστες στη χώρα μας.
Επειδή οι γονείς των μαθητών προσπαθούν καθημερινά και δίνουν ένα πραγματικό αγώνα για επιβίωση ασφαλώς έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν τη δυνατότητα της μόρφωσης για τους ίδιους και τα παιδιά τους, προκειμένου το σύνολο των πολιτών να συνυπάρχει αρμονικά στην κοινωνία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να στηρίξει άμεσα με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό το θεσμό των τάξεων υποδοχής και των τμημάτων ένταξης για τους μαθητές που είναι παιδία μεταναστών και έχουν εγκατασταθεί στο Νομό Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ