Ενημέρωση καταναλωτών για τα ποιοτικά ελληνικά ζωοκομικά προϊόντα

Αριθμός πρωτ: 9015
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση καταναλωτών για τα ποιοτικά ελληνικά ζωοκομικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Παραγωγής Ζώων, Υγιεινής-Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Προστασίας του Καταναλωτή, που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Κτηνιατρική Εταιρεία, επισημάνθηκε η ανάγκη κατανάλωσης για λόγους υγείας των ποιοτικών ελληνικών ζωοκομικών προϊόντων πάντα σε συνδυασμό με τα φυτικής προέλευσης προϊόντα στη σωστή σχέση.
Βασική επισήμανση η οποία έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου είναι η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση του έλληνα καταναλωτή για την διαφορετικότητα των ελληνικών τροφίμων, ενώ παράλληλα τονίστηκε ο σύγχρονος ρόλος του κτηνιάτρου και η συμβολή του στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Επίσης έγινε ειδική αναφορά για τη μείωση της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων, στη χρησιμοποίηση φυτοϋγειονομικά ελεγχόμενων ζωοτροφών και στη χρήση του κατάλληλου πόσιμου νερού για τα παραγωγικά ζώα, γεγονός που επιβάλλει την ανάγκη διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως η διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των κτηνιατρικών αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, του ΕΦΕΤ καθώς και του ευρωπαϊκού ΕΦΕΤ (EFSA).
Επειδή οι κτηνοτρόφοι του Νομού Ηρακλείου επιζητούν τη λήψη μέτρων από την Κυβέρνηση για την ανάπτυξη του κλάδου και την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων καθώς τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών, ενώ οι καταναλωτές από την πλευρά τους θέλουν να γνωρίζουν για την προέλευση και την ποιότητα των ζωικών τροφίμων που κυκλοφορούν στην αγορά,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Με ποιο τρόπο προτίθενται να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την αναγνώριση των ποιοτικών ελληνικών ζωοκομικών προϊόντων.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για το συντονισμό και την διασύνδεση των αρμόδιων υπηρεσιών που όπως αναφέρθηκε στο Συνέδριο είναι απαραίτητα για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή των κτηνιάτρων στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ