Εξαίρεση αγροτών από την υποχρέωση καταβολής φόρου, ύψους 10%, στα εισοδήματά τους

Αριθμός πρωτ: 4355
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση αγροτών από την υποχρέωση καταβολής φόρου, ύψους 10%, στα εισοδήματά τους.

Στο άρθρο 14, παρ.2 του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», αναφέρεται ρητά ότι από την καταβολή του φόρου, ύψους 10%, εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από γεωργικές επιχειρήσεις και ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους.
Είναι αυτονόητο, όμως, οτι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ως άνω φόρου, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή αυτοί που το εισόδημά τους μπορεί να προέρχεται, μέχρι 50%, από εξωγεωργικές δραστηριότητες, όπως προκύπτει από τον ορισμό των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σύμφωνα με το νόμο 2520/1997 (άρθρο 1, παρ.1)
Επειδή η ΠΑΣΕΓΕΣ διαμαρτύρεται έντονα για το ενδεχόμενο φορολόγησης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, την ώρα που το εισόδημά τους πλήττεται έντονα από την παρατεταμένη κρίση που υφίσταται ο αγροτικός τομέας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εαν προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση της σχετικής παραγράφου έτσι ώστε να εξαιρεθούν από το φόρο ύψους 10% οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, των οποίων το εισόδημα που προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες είναι άνω του 50% και όχι μόνο όσοι αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από αυτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης