Εξαιρετικά χαμηλές ή μηδενικές οι αποζημιώσεις των οδοντιατρικών υπηρεσιών από τα ασφαλιστικά ταμεία

Αριθμός πρωτ: 477
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξαιρετικά χαμηλές ή μηδενικές οι αποζημιώσεις των οδοντιατρικών υπηρεσιών από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Εξαιρετικά χαμηλές ή μηδενικές, είναι οι αποζημιώσεις που αποδίδονται για τις πάσης φύσεως οδοντιατρικές υπηρεσίες από τα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να επιβαρύνονται σχεδόν εξ ολοκλήρου με το, συχνά δυσβάστακτο, κόστος των οδοντιατρικών πράξεων.
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλα κράτη της Ε.Ε., όπου η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται δωρεάν, στην Ελλάδα οι ασφαλισμένοι πληρώνουν το 94% του κόστους της, το οποίο αντιστοιχεί στο 33% των ιδιωτικών δαπανών υγείας.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε δημοσίευμα του τοπικού Τύπου, οι ασφαλισμένοι σε αρκετές περιπτώσεις ούτε μπαίνουν στον κόπο να περάσουν από ελεγκτή ιατρό για να πάρουν τα χρήματα που τους επιστρέφουν για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες οι ασφαλιστικοί φορείς, καθώς οι αποζημιώσεις είναι μηδαμινές μπροστά στο πραγματικό κόστος.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την αγανάκτηση πολλών ασφαλισμένων για τις υποβαθμισμένες υγειονομικές παροχές πολλών ασφαλιστικών φορέων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται καν οι οδοντιατρικές πράξεις, όπως ο ΟΑΕΕ, ο ΟΠΑΔ κλπ., ωστόσο τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Επειδή οι εισφορές που καλούνται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι είναι υπέρογκες σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές τους και το επίπεδο των παροχών που απολαμβάνουν,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να παρέχεται το σύνολο των οδοντιατρικών πράξεων από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και αν προτίθενται να προβούν στην αναπροσαρμογή του κρατικού τιμολογίου για την αποζημίωση των οδοντιατρικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκρίνονται οι αποδιδόμενες αποζημιώσεις στο πραγματικό κόστος που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης