Εξακολουθούν τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5816
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξακολουθούν τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου.

Πέντε μήνες σχεδόν έχουν παρέλθει από την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου και ακόμη να καλυφθούν τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου ενώ σε ολόκληρη την Κρήτη ανέρχονται στα 150.
Τα καταγεγραμμένα κενά στο Νομό Ηρακλείου αφορούν σε 25 δασκάλους, 20 νηπιαγωγούς, 7 καθηγητές αγγλικών, 6 γυμναστών και 10 μουσικών.
Επειδή, όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, τα στοιχεία καταδεικνύουν τη ζοφερή πραγματικότητα που επικρατεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λίγο πριν το τέλος της χειρότερης, από άποψη κενών, σχολικής περιόδου τα τελευταία χρόνια.
Επειδή, παρ’ όλες τις διαπιστωμένες ανάγκες, το Υπουργείο εξακολουθεί να διορίζει ανά περιόδους, αποσπασματικά και με το σταγονόμετρο εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των σχολείων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν και μέχρι πότε προτίθεται να καλύψει το σύνολο των κενών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου, καθώς λίγοι μήνες απομένουν πριν το τέλος της σχολικής περιόδου και εξακολουθούν να παρατηρούνται σοβαρές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία πολλών σχολείων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ