Εξειδικευμένος Λιμένας Εμπορευματοκιβωτίων το λιμάνι στο Τυμπάκι σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ

Αριθμός πρωτ: 2103
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξειδικευμένος Λιμένας Εμπορευματοκιβωτίων το λιμάνι στο Τυμπάκι σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ για εξειδικευμένο λιμένα εμπορευματοκιβωτίων στο νότιο – κεντρικό ή νότιο – ανατολικό άξονα της Κρήτη, όπως επισημάνεται στο νέο εθνικό χωροταξικό σχέδιο, καταγγέλλουν οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης.
Σύμφωνα με τους Μηχανικούς, η ασαφής και τυχαία αυτή θέση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο Γενικό Πλαίσιο δεν υπάρχει η Εθνική Λιμενική Πύλη του Νότου που υποδεικνύει το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, με αποτέλεσμα η δήθεν σύνδεση της Κρήτης με τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο να μη γίνεται και ότι απλά να προωθείται ένα λιμάνι που θα καλύψει τις ανάγκες της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας.
Επειδή, όπως υπογραμμίζουν οι Μηχανικοί, η θέση χαρακτηρίζεται ασαφής και τυχαία, καθώς το Γενικό Πλαίσιο δεν χωροθετεί με την έννοια της χρήσης γης καμία δραστηριότητα.
Επειδή σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο, το λιμάνι στη Νότια Κρήτη, απολύτως ασύνδετο με τις Πύλες – Πόλους και Άξονες ανάπτυξης, συνδέεται μόνο με τον «διαμήκη θαλάσσιο διάδρομο Γιβραλτάρ – Σουέζ».
Επειδή όπως αναφέρουν οι Αυτόνομοι Μηχανικοί, οι πολίτες του Νομού περίμεναν δύο χρόνια να πάρει θέση το ΥΠΕΧΩΔΕ αναφορικά με τα σχέδια που προωθούσε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για το λιμάνι του νότου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια είναι τα πραγματικά σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ για το λιμάνι του νότου, ένας εξειδικευμένος λιμένας εμπορευματοκιβωτίων που απλώς θα καλύψει τις ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας, όπως επισημαίνεται στο νέο εθνικό χωροταξικό σχέδιο σύμφωνα με τις καταγγελίες των Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης ή μια Εθνική Λιμενική Πύλη του Νότου, όπως υποδεικνύει το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ