Επέκταση της προσβολής στα φοινικοειδή από το έντομο Rhychophorus Ferrugineus

Αριθμός πρωτ: 4358
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επέκταση της προσβολής στα φοινικοειδή από το έντομο Rhychophorus Ferrugineus.

Η επέκταση της προσβολής των φοινικοειδών από το έντομο Rhychophorus Ferrugineus γίνεται με γεωμετρική πρόοδο. Η προσβεβλημένη ζώνη επεκτείνεται συνεχώς και ο κίνδυνος καταστροφής όλων των φοινικοειδών είναι πλέον εμφανής.
Ο αριθμός των καταστραφέντων φυτών ενώ πέρυσι ήταν περίπου 10 στη βόρεια πλευρά του Νομού Ηρακλείου, φέτος ο αριθμός των δέντρων στην ίδια περιοχή υπερβαίνει τα 100 και ανευρέθησαν ακόμη προσβεβλημένοι φοίνικες στους Δήμους Ν.Καζαντζάκη και Αρκαλοχωρίου.
Επειδή επίκειται το προσεχές δίμηνο η εκκόλαψη και νέων εντόμων που θα προξενήσουν νέες προσβολές και σταδιακή επέκταση της καταστροφής σε όλη την Κρήτη.
Επειδή στην απάντηση της 276/3-10-07 Ερώτησής μου αναφέρεται ότι «..για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας οι δαπάνες για την εκρίζωση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών καλύπτονται από τις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις» αλλά στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου καμία πίστωση μέχρι σήμερα δεν έχει διατεθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να ενισχύσει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου ή τους Δήμους που βρίσκονται τα προσβεβλημένα φυτά από τις διαθέσιμες για αυτό το σκοπό πιστώσεις ώστε να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η εκρίζωση και καταστροφή των προσβεβλημένων φοινικοειδών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ