Επίδομα αναπηρίας στα κωφά παιδιά

Αριθμός πρωτ: 11662
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Επίδομα αναπηρίας στα κωφά παιδιά.

Την αγανάκτησή τους εκφράζουν οι οικογένειες των παιδιών, τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα ακοής, καθώς η Πολιτεία μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους, σταματάει τη χορήγηση του επιδόματος αναπηρίας.
Επειδή, όπως εύλογα επισημαίνουν οι οικογένειες των παιδιών που έχουν αναπηρία αυτής της μορφής, δεν είναι πάντα εφικτό να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όπως τα υπόλοιπα παιδιά που δεν παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα.
Επειδή η προσπάθεια για μάθηση για τα κωφά παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, παρουσιάζει σαφώς μεγάλες δυσκολίες και για το λόγο αυτό η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει προκειμένου αν μη τι άλλο να μην στέκεται εμπόδιο στην προσπάθεια για μάθηση των παιδιών, αλλά να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σπουδών τους και το δικαίωμα για ένα καλύτερο μέλλον.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου υπάρχουν οικογένειες οι οποίες με αυταπάρνηση προσπαθούν να προσφέρουν όσα είναι δυνατόν προκειμένου τα παιδιά τους που είναι κωφά να μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και θεωρούν μεγάλη αδικία τη στάση της Πολιτείας να σταματάει τη χορήγηση του επιδόματος μόλις συμπληρώσουν το 24 έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και εξακολουθούν να μην έχουν καμιά απασχόληση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συνεχίσει να χορηγείται στα κωφά παιδιά το επίδομα αναπηρίας μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και πέρα από το 24 έτος ηλικίας τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης